Rekisterinpitäjä:
Agado Oy (2725604-9)
Viikintie 21
00560 HELSINKI

Rekisteröidyt:
Rekisterissä käsitellään Agado Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Yhtiön palveluiden myyntiä ja suoramarkkinointia, sekä Yhtiön tiedottamistoimintaa varten.

Muiden kuin asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen.

Käsittelyperuste on markkinointi ja / tai sopimussuhde Yhtiöön.

Käsiteltävät henkilötiedot: 
Yhtiö käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja:

Tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai Yhtiön omistamien tai ylläpitämien online-kanavien kautta) sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan saada myös ulkopuolisilta markkinointipalveluntarjoajilta ja Yhtiön järjestämien tapahtumien osallistujatiedoista. Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot:
Henkilötietojasi voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä henkilötietojasi vain Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten.

Henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle:
Siirrämme tietyissä tapauksissa henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville tahoille: Jos olet esim. ladannut materiaalia, ilmoittautunut tapahtumaan tai tehnyt yhteydenottopyynnön verkkosivuiltamme (www.agado.fi), jossa käytämme The Rocket Science Group, LLC:n USA:ssa sijaitsevaa Mailchimp palvelualustaa ja tältä osin siirtoperuste on Privacy Shield. Lisätietoja https://www.privacyshield.gov/welcome ja https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation.

Henkilötietojen säilytysaika:
Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Tietoturva:

Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Lisäksi rekisteriä koskevat Yhtiön yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat tietoturvaperiaatteet. Asiakas- ja kontaktirekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään erikseen nimetyt työntekijät.

Evästeet:
Yhtiön verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeitä saatetaan käyttää mm. kävijätilastointiin ja markkinointiseurantaan.

Yhteydenotot:

Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen reijo@agado.fi

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta mm. lainsäädännön muuttuessa.