Eroon hintakilpailusta!

Pienyritysten suurin ongelma on hintakilpailu:

  • Se vie asiakkaitasi
  • Työntää koko toimialan hintoja alaspäin
  • Vähentää yrityksesi kannattavuutta
  • Pakottaa sinut reagoimaan yhä uudestaan, joka kuluttaa yrityksesi voimavaroja
  • Aiheuttaa turvattomuutta ja unettomia öitä
  • Joudut taistelemaan joka päivä yrityksesi olemassaolosta!

Yrityksesi tarvitsee lisää voittoa ja kannattavuutta!

Mikä on nopein tapa kasvaa taloudellisesti?

Saksassa on kehitetty menetelmä, joka on pitänyt Saksan taloutta maailman kärjessä jo vuosikymmenien ajan. Menetelmä toimii riippumatta toimialasta ja yrityksen tilanteesta.

Ratkaisu on: ”toimi päinvastoin kuin kilpailijasi"

Jokainen yrittäjä investoi yrityksensä kehittämiseen. Se kuulostaa loogiselta ja järkevältä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kehitys sellaisenaan ei paljoa auta. Hintakilpailua syntyy pian ja ongelmat seuraavat.

Menestyvät yritykset investoivat tulolähteensä kehittämiseen (ihannekohderyhmään). Yrityksen tavoitteena ei ole enää voiton maksimointi, vaan asiakkaidensa hyödyn maksimointi. Se sitoo kohderyhmän pysyvästi yritykseesi.

Lähes kaikilla yrityksillä on hintakilpailua, eivätkä he tiedä, että he tuottavat sen itse. Jos tarjoat jotain, mitä markkinoilla on runsaasti tai mitä ei tarvita, teet jotain merkityksetöntä. Markkinat rankaisevat siitä hintakilpailulla.

Menestyvät yritykset etsivät optimaalista markkinarakoaan. Ne tunkeutuvat syvälle kohderyhmän tarpeisiin ja tunnistavat monia tarpeita (ongelmia). Ratkaisemalla polttavia ongelmia he saavuttavat markkinajohtajuuden.

 

Mitä hyötyä saat kohderyhmäkehittäjän menetelmällä ?

Kohderyhmäkehittäjän menetelmä on markkinarako-orientoitunut. Tämä tarkoittaa täydellistä vapautta kaikista markkinoiden rajoituksista.

Riski on vähäinen, tähänastinen strategia pitää tilannetta markkinoilla ennallaan. Asetetaan vain yksi kehittämisen painopiste - ihanteellinen kohderyhmä.

Yritys tulee löytämään optimaalisen kehityssuuntansa!

Tuotteesta tulee vakuuttava ongelmanratkaisu, jolla on suuri merkitys kohderyhmälle.

Mikä on Kohderyhmäkehittäjä?

Kohderyhmäkehittäjä on yritys, joka on erikoistunut suoraan tulolähteeseensä (ihannekohderyhmä), kehittää sitä ja ottaa sen askel askeleelta haltuunsa. Tällä tavoin yritys irtoaa tuote- ja voitto-ajattelusta ja keskittyy kohderyhmänsä menestykseen. Näin yritys tulee omistamaan tulolähteensä. Tämän toimintatavan vaikutus on kauaskantoinen.  Kohderyhmän tarve  ”menestyä” ei tule koskaan loppumaan.

Tuote + menestysstrategia kohderyhmällä = kysytty erikoisosaaminen = ainutlaatuinen huippusuoritus, josta ei voida kieltäytyä! Kysymys on sosiaalisesta erikoistumisesta!

Lue lisää kohderyhmäkehittäjän menetelmästä ja miten sen kautta syntyi "Vuoden kunta Kuusamo" sekä uusi työnhakumenetelmä!

Bruno Lange

Kolmas linja 36
00530 Helsinki
puh. 0400 811188
info@kohderyhmakehittaja.eu